OFERTA MUZYCZNA

Od lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi umuzykalniając, ucząc śpiewu i świadomego słuchania muzyki. Łączę umiejętności z zakresu dyrygentury chóralnej, teorii muzyki oraz śpiewu klasycznego i rozrywkowego. Mam doświadczenie w nauczaniu przedmiotów teoretycznych w państwowej szkole muzycznej I stopnia, obecnie prowadzę zajęcia autorską metodą nauczania w formie zajęć prywatnych oraz w Szkole Muzyki Forte w Poznaniu.
Uczę dostosowując program do indywidualnych potrzeb ucznia. Podczas zajęć łączę naukę umiejętności praktycznych z teorią muzyki, dzięki czemu zajęcia są bardzo różnorodne oraz pozwalają na dokładne zrozumienie i zinterpretowanie wykonywanego utworu.

Preferuję naukę poprzez praktykę, stawiam na wszechstronny rozwój ucznia.

  • śpiew
  • umuzykalnianie
  • fortepian
  • kształcenie słuchu
  • zasady muzyki
  • zespoły wokalne
  • dziecięce zespoły instrumentalne

 

Głos jest moim głównym instrumentem, dlatego wykorzystuję śpiew podczas wszystkich prowadzonych przeze mnie zajęć.
Śpiew, kształcenie słuchu oraz umuzykalnianie prowadzę autorską metodą opartą o nauczanie wg Zoltana Kodaly’a.

Wspieram indywidualny rozwój ucznia z dala od schematów i z góry przewidzianych wytycznych programowych.

Ilość zajęć dostosowuję do indywidualnych potrzeb ucznia mając na względzie systematyczność w prowadzeniu zajęć dla najlepszych efektów kształcenia.

Oferuję również prowadzenie zajęć z dojazdem do ucznia na terenie Poznania. Zajęcia wyceniam indywidualnie, zależnie od ich ilości i ewentualnej potrzeby dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć.

W sprawie zajęć grupowych → KONTAKT.

 

50 minut ~ 80 zł
Wilda, Poznań
KONTAKT

lub

Szkoła Muzyki Forte
Os. Stefana Batorego, Poznań

CNV000030a