Zespół Wokalny Minimus

35mm, b&w, canon, music, people

Lubię testować filmy i sposoby ich wywołania. Zdjęcia z Minimusem były właśnie takim testem. Szukałam możliwości fotografowania muzyków w naturalnym świetle wnętrza koscioła. Okazję znalazłam na poznańskim Sołaczu podczas próby akustycznej do koncertu otwierającego przewód doktorski dyrygentki zespołu, Sławki Raczyńskiej. Lubię te zdjęcia mimo ogromnego ziarna. A może lubię je ze względu na to ogromne ziarno?

CNV000040-02CNV000020-01CNV000029-02CNV000024-03CNV000028-02CNV000027-01CNV000014-01CNV000032-04CNV000015-02CNV000009-02CNV000002-02